Е-библиотека

Библиотека за модерна времена

Почетна > Библиотеке > Oсновна школа ''Борислав Пекић'' - Нови Београд

Библиотека: Oсновна школа ''Борислав Пекић'' - Нови Београд

Назив категорије
0-Општа категорија
001-Наука и знање уопште
002-Документација (скупљање, сортирање, уређивање)
003- Писање; знаци и симболи
004-Рачунарство
007-Кибернетика
008-Цивилизација; култура
011/016-Библиографије
02-Библиотекарство
030-Енциклопедије; речници.
050-Серијске публикације; периодика.
069-Музеологија
08-Полиграфије; Збирна дела
087.5- Публикације за децу и омладину
09-Рукописи; ретка и значајна дела
1-Филозофија
133-Окултизам; астрологија
159.922.7-Дечја психологија; психологија адолесценције
172-Социјална етика
179-Различита етичка питања
2-Религија. Теологија
21/29-Религије и вере
25-Античке религије; мањи култови и религије
27-36-Хришћански свеци
3-Друштвене науке
316-Социологија
316.7-Социологија културе; Културни контекст друштвеног живота
316.77-Друштвене комуникације; Социологија комуникације
321-Облици политичког организовања; Настанак државе и облици владавине
323-Унутрашња политика
327-Међународни политички односи. Светска политика. Спољна политика
329-Политичке партије и покрети
338-Привредна ситуација; економска политика; привредни сектори
355/359-Војне вештине; Војне науке
364-Друштвени проблеми који захтевају помоћ
37-Васпитање; образовање; настава; употреба слободног времена
37.016-уџбеници за основну школу
371-Организација васпитања и образовања; школство
374-Образовање и васпитање изван школе
39-Етнологија; обичаји
5-Природне науке
502/504-Наука о животној средини; Загађење и заштита животне средине
51-Математика
52-Астрономија; Астрофизика; Истраживање свемира
53-Физика
54-Хемија
55-Геологија; Метеорологија; Хидрологија
56-Палеонтологија
57-Биологија
572-Антропологија
574-Хидробиологија, Биогеографија
575-Генетика; Постанак врста
58-Ботаника
59-Зоологија
6-Примењене науке. Медицина. Техника
611-Анатомија
612-Физиологија
613-Хигијена
614-Јавно здравство; Заштита од незгода
615-Фармација; Терапија, Токсикологија
616-Патологија; Клиничка медицина
618-гинекологија; породиљство
62-Инжењерске науке; Техника уопште
620-Енергетика; Испитивање материјала
629-Техника саобраћајних средстава
636-Сточарство; гајење домаћих животиња
655-Графичка индустрија; Штампарство, Издавање; Трговина књигама
681-Прецизна механика
7-Уметност. Архитектура. Фотографија. Музика. Спорт
712-Планирање пејзажа; Паркови; Вртови
72-Архитектура
726- Сакрална архитектура
73-Пластичне уметности
73/76-Ликовне уметности
741/744-Цртање
75-Сликарство
76-Графика
77-Фотографија
78-Музика
79-Забава; Игре; Спорт
793-Друштвене забаве и рекреација; Плес
794-Игре на плочи и на столу
796/799-Спорт
8-Лингвистика. Језик. Књижевност
80-Лингвистика и књижевност; Филологија
808-Књижевна активност и техника; Казивање
811-Лингвистика појединих језика и језичких група
811.111-Енглески речник
82-Књижевност
821.163.41-32:398-Српска народна књижевност
871-84(082.2)-латинске пословице
9-Географија. Биографије
902/904-Археологија
908-Регионалне монографије
929-Биографије
93/94-Историја
930-Историографија; помоћне историјске науке
930.85-Културна историја; Историја цивилизације
94(=1/=8)-Историја појединих народа
94(100)-Светска историја
94(3)-Историја старог века
94(497.11)-Историја Србије
Америчка књижевност (дневници)-821.111(73)-94
Америчка књижевност (приповетке)-821.111(73)-32
Америчка књижевност (проза)-821.111(73)-3
Америчка књижевност (романи)-821.111(73)-31
Америчка књижевност за децу (приповетке)-821.111(73)-93-32
Америчка књижевност за децу (романи)-821.111(73)-93-31
Арапска књижевност (бајке) -821.411.21-343
Арапска књижевност (романи)-821.411.21-31
Арапска књижевност за децу (приповетке)-821.411.21-93-32
Аустријска књижевност за децу (романи)-821.112.2(436)-93-31
Бајке-82-343
Басне-82-342
Бугарска књижевност за децу-821.163.2-93
Бугарска књижевност-821.163.2
Грчка књижевност (бајке)-821.14'02-343
Грчка књижевност (басне)-821.14'02-342
Грчка књижевност (драма)-821.14'02-2
Грчка књижевност (епска поезија)-821.14'02-13
Грчка књижевност (приповетке)-821.14'02-32
Грчка књижевност (романи)-821.14-31
Грчка књижевност за децу (романи)-821.14-93-31
Данска књижевност (романи)-821.113.4-31
Данска књижевност за децу-821.113.4-93
Енглеска књижевност за децу (мемоари, дневници)-821.111-93-94
Енглеска књижевност (дневници; мемоари; репортаже)-821.111-94
Енглеска књижевност (драме)-821.111-2
Енглеска књижевност (есеји)-821.111-4
Енглеска књижевност (књижевна критика)-821.111.09
Енглеска књижевност (приповетке)-821.111-32
Енглеска књижевност (романи)-821.111-31
Енглеска књижевност (сатире; хумореске)-821.111-7
Енглеска књижевност за децу (бајке)-821.111-93-343
Енглеска књижевност за децу (дневници)-821.111-93-94
Енглеска књижевност за децу (приповетке)-821.111-93-32
Енглеска књижевност за децу (романи)-821.111-93-31
Енглеска књижевност-821.111
Индијска књижевност на енглеском језику (писма)-821.111(540)-6
Индијска књижевност на енглеском језику (поезија)- 821.111(540)-1
Индијска књижевност на енглеском језику (приповетке)-821.111(540)-32
Индијске књижевности-821.21
Ирска књижевност за децу (романи)-821.152.1-93-31
Италијанска књижевност (епска поезија)-821.131.1-13
Италијанска књижевност (поезија)-821.131.1-1
Италијанска књижевност (приповетке)-821.131.1-32
Италијанска књижевност (романи)-821.131.1-31
Италијанска књижевност за децу (бајке)-821.131.1-93-343
Италијанска књижевност за децу (приповетке)-821.131.1-93-32
Италијанска књижевност за децу (романи)-821.131.1-93-31
Јапанска књижевност за децу (романи)-821.521-93-31
Јапанска књижевност (пословице)-821.521-84
Јапанска књижевност (приповетке)-821.521-32
Јапанска књижевност (романи)-821.521-31
Латиноамеричке књижевности-821.134.2(7/8)
Латинска књижевност-821.124
Лектира за 1. разред
Лектира за 2. разред
Лектира за 3. разред
Лектира за 4. разред
Лектира за 5. разред
Лектира за 6. разред
Лектира за 7. разред
Лектира за 8. разред
Мађарска књижевност (романи)-821.511.141-31
Македонска књижевност за децу (приповетке)-821.163.3-93-32
Немачка књижевност ( поезија )-821.112.2-1
Немачка књижевност (драма)-821.112.2-2
Немачка књижевност (књиж. критика)-821.112.2.09
Немачка књижевност (писма)-821.112.2-6
Немачка књижевност (приповетке)-821.112.2-32
Немачка књижевност (романи)-821.112.2-31
Немачка књижевност за децу (бајке)-821.112.2-93-343
Немачка књижевност за децу (приповетке)-821.112.2-93-32
Немачка књижевност за децу (романи)-821.112.2-93-31
Норвешка књижевност (путописи)-821.113.5-992
Норвешка књижевност (романи)-821.113.5-31
Норвешка књижевност за децу (романи)-821.113.5-93-31
Оријентална књижевност за децу (бајке)-821.21/.41-93-343
Пољска књижевност (дневници, репортаже)-821.162.1-94
Пољска књижевност (романи)-821.162.1-31
Пољска књижевност за децу (романи)-821.162.1-93-31
Португалска књижевност (путописи)-821.134.3-992
Португалска књижевност (романи)-821.134.3-31
Португалска књижевност за децу (романи)-821.134.3-93-31
Румунска књижевност за децу-821.135.1-93
Руска књижевност (биографије)-821.161.1-94
Руска књижевност (драма)-821.161.1-2
Руска књижевност (есеји)-821.161.1-4
Руска књижевност (књижевна критика)-821.161.1.09
Руска књижевност (писма)-821.161.1-4
Руска књижевност (поезија)-821.161.1-1
Руска књижевност (приповетке)-821.161.1-32
Руска књижевност (путописи)-821.161.1-992
Руска књижевност (романи)-821.161.1-31
Руска књижевност за децу (бајке)-821.161.1-93-343
Руска књижевност за децу (бајке)-821.161.1-93-343
Руска књижевност за децу (басне)-821.161.1-93-342
Руска књижевност за децу (песме)-821.161.1-93-1
Руска књижевност за децу (приповетке)-821.161.1-93-32
Руска књижевност за децу (романи)-821.161.1-93-31
Семитске књижевности-821.411
Словачка књижевност за децу (приповетке)-821.162.4-93-32
Словеначка књижевност (поезија)-821.163.6-1
Словеначка књижевност (приповетке)-821.163.6-32
Словеначка књижевност (романи)-821.163.6-31
Словеначка књижевност за децу (приповетке)-821.163.6-93-32
Словеначка књижевност за децу (романи)-821.163.6-93-31
Словеначка књижевност за децу-821.163.6-93
Српска књижевност (биографије)-821.163.41-929
Српска књижевност (народна)-821.163.41-343.4:398
Српска књижевност (образовање и васпитање изван школе)-821.163.41.374
Српска књижевност за децу (анегдоте; шале)-821.163.41-93-36
Српска књижевност за децу (бајке)-821.163.41-93-344
Српска књижевност за децу (басне)-821.163.41-93-342
Српска књижевност за децу (драме)-821.163.41-93-2
Српска књижевност за децу (изреке; афоризми; пословице)-821.163.41-93-84
Српска књижевност за децу (легенде; бајке; басне)-821.163.41-93-34
Српска књижевност за децу (поезија)- 821.163.41-93-1
Српска књижевност за децу (приповетке)-821.163.41-93-32
Српска књижевност за децу (романи)-821.163.41-93-31
Српска књижевност за децу( полиграфије; антологије)-821.163.41-93-82
Српска књижевност-821.163.41
Српска књижевност-821.163.41-08 (полиграфије; збирна дела)
Српска књижевност-821.163.41-1 (поезија)
Српска књижевност-821.163.41-13 (епска поезија)
Српска књижевност-821.163.41-14 (лирска поезија)
Српска књижевност-821.163.41-2 (драмска књижевност)
Српска књижевност-821.163.41-3 (проза)
Српска књижевност-821.163.41-31 (романи)
Српска књижевност-821.163.41-32 (приповетке)
Српска књижевност-821.163.41-36 (кратке приче; анегдоте; шале)
Српска књижевност-821.163.41-4 (есеји)
Српска књижевност-821.163.41-5 (говори)
Српска књижевност-821.163.41-6 (преписка; кореспонденција; писма)
Српска књижевност-821.163.41-7 (сатире; хумореске)
Српска књижевност-821.163.41-82 (полиграфије; антологије)
Српска књижевност-821.163.41-84 (изреке; афоризми; пословице)
Српска књижевност-821.163.41-92 (периодична литература; полемике; политички списи)
Српска књижевност-821.163.41-94 (историографија; мемоари; дневници; биографије)
Српска књижевност-821.163.41-96 (научна и филозофска литература)
Српска књижевност-821.163.41-97 (верска литература)
Српска књижевност-821.163.41-992 (путописи)
Српска књижевност-821.163.41.09 (књижевне критике и студије)
Српска књижевност-821.163.41(091) (историја књижевности)
Српска народна књижевност-821.163.41/-9:398
Српскохрватска књижевност (дневници, репортаже)-821.163.4-94
Српскохрватска књижевност (драма)-821.163.4-2
Српскохрватска књижевност (поезија)-821.163.4-1
Српскохрватска књижевност (приповетке)-821.163.4-32
Српскохрватска књижевност (путописи)-821.163.4-992
Српскохрватска књижевност (романи)-821.163.4-31
Српскохрватска књижевност за децу (поезија)-821.163.4-93-1
Српскохрватска књижевност за децу (приповетке)-821.163.4-93-32
Српскохрватска књижевност за децу (романи)-821.163.4-93-31
Турска књижевност (бајке)-821.512.161-343
Турска књижевност (мемоари, биографије)-821.512.161-31-94
Турска књижевност (романи)-821.512.161-31
Финска књижевност за децу-821.511.111-93
Финска књижевност-821.511.111
Француска књижевност (драме)-821.133.1-2
Француска књижевност (књижевна критика)-821.133.1.09
Француска књижевност (поезија)-821.133.1-1
Француска књижевност (приповетке)-821.133.1-32
Француска књижевност (романи)-821.133.1-31
Француска књижевност за децу (приповетке)-821.133.1-93-32
Француска књижевност за децу (романи)-821.133.1-93-31
Француска књижевност-821.133.1
Хебрејска (јидиш) књижевност (романи)-821.411.16-31
Холандска књижевност за децу (романи)-821.112.5-93-31
Хрватска књижевност (драма)-821.163.42-2
Хрватска књижевност (поезија)-821.163.42-1
Хрватска књижевност (приповетке)-821.163.42-32
Хрватска књижевност (романи)-821.163.42-31
Хрватска књижевност за децу (песме)-821.163.42-93-1
Хрватска књижевност за децу (поезија)-821.163.42-1
Хрватска књижевност за децу (приповетке)-821.163.42-93-32
Хрватска књижевност за децу (романи)-821.163.42-93-31
Чешка књижевност (приповетке)-821.162.3-32
Чешка књижевност (романи)-821.162.3-31
Чешка књижевност за децу (бајке)-821.162.3-93-343
Чешка књижевност за децу (приповетке)-821.162.3-93-32
Чешка књижевност за децу (романи)-821.162.3-93-31
Шведска књижевност (бајке)-821.113.6-343
Шведска књижевност (приповетке)-821.113.6-32
Шведска књижевност (романи)-821.113.6-31
Шведска књижевност за децу (приповетке)-821.113.6-93-32
Шведска књижевност за децу (романи)-821.113.6-93-31
Шпанска књижевност (поезија)-821.134.2-1
Шпанска књижевност (приповетке)-821.134.2-32
Шпанска књижевност (романи)-821.134.2-31
Шпанска књижевност за децу (романи)-821.134.2-93-31

Пријава