Е-библиотека

Библиотека за модерна времена

Почетна > Библиотеке > ОШ „Свeти Сaвa“ Пaнчeвo

Библиотека: ОШ „Свeти Сaвa“ Пaнчeвo

Назив категорије
(02.053.2) Књига за децу
(031) Енциклопедијe
(035) Приручници за практичну обуку и вежбе
(036) Водичи (са практичним и описним информацијама)
(038) Речник. Лексикон
(076) Приручник за дидактичку обуку и практичне вежбе - збирке задатака
(082) Сабрана дела (више аутора)
(091) историјско представљање
0 - општа група
0/9 све категорије
001 Наука и знања уопште
004 Информатика
005 Менаџмент
008 - Цивилизација, култура, прогрес
02 Библиотекарство
050 Серијске публикације. Часописи
061 Организације. Удружења. Друштва
069 Музеј, галерија, изложба
087.5 Публикације за децу. Сликовнице
1 Филозофија
159.9 Психологија
16 Логика, научна систематика
172 Грађанско васпитање
2 Религија, Теологија
27 Хришћанство
3 Друштвене науке
3/5 Природне и друштвене науке
316 Социологија
32 Политика
331 Рад, запошљавање
34 Право. Правни систем
34 Право, законодавство
342.7 Људска права
36 Социјални рад
37 Васпитање. Образовање.
37.015.3 - Педагошка психологија
37.016 Наставни програм. Предмети. Уџбеник.
37.03 Образовање ( формирање ) личности
371 Организација васпитања и образовања. Школство
376 Образовање и обучавање посебних група особа. Специјалне школе.
379 Слободно време
39 Етнологија, етнографија, фолклор, обичаји
5 Природне науке
5/6 Природне и примењене науке
502 / 504 Наука о животној средини, загађење и заштита животне средине
51 Математика
52 Астрономија
53 Физика
54 Хемија
55 Геологија / Метеорологија
56 Палеонтологија, фосили
57- Биологија
58 Ботаника
58 Ботаника
59 Зоологија
61 Медицина
62 Техничко образовање
63 Пољопривреда
64 Домаћинство
656 Саобраћај
659 Реклама, оглашавање, односи са јавношћу
72 Архитектура
73 / 76 - Ликовна уметност
78 - Музика
79 - Забава, игра, спорт
792 Позориште. Позоришна уметност
808.5 Реторика. Беседништво.
811 Лингвистика
82 Књижевност
82 - 31 Роман
82 - 1 Поезија
82 - 2 Драма
82 - 32 Приче, приповетке, новеле
82 - 343 Митологија, легенде
82 - 4 Есеји
82 - 5 Говори и здравице
82 - 6 Писма
82 - 82 антологија
82 - 84 Загонетке, пословице, питалице, афоризми
82 - 94 Историјски текстови. Историографија. Хронике. Анали. Мемоари. Успомене. Дневници. Биографије . Аутобиографије
82-83 Филозофски или дискурзивни дијалози, расправе о разним предметима
82-97 Религиозна литература
82.0 Теорија изучавања књижевности
82.09 Књижевна критика
821. ... : 398 Народна књижевност
821. 112 . 2 Немачка књижевност
821.111 Енглеска књижевност
902/904 Археологија, праисторија, културни остаци историјског доба
908 Монографија (проучавање подручја, локалитета)
91 Географија
912 Слике. Графикони. Дијаграми. Профили. Картограми. Мапе. Атласи. Глобуси (као израз географског знања)
929 Биографска проучавања
93/94 - Историја
992 Путописи
Бајке -344
Басне -342
Белетристика за наставнике
Брошура, водич, каталог
Дела из програма друштвених наука
Дела из програма предмета природних наука
Документа
Здравствено васпитање
Изборна лектира за ученике млађег школског узраста
Изборна лектира за ученике старијег основношколског узраста
каталог
Комедија
Научна фантастика
научно-популарни текстови за децу
Немачки језик
Огледи, експерименти, радионице
Приповетка
Приручник за ученике
Психологија за децу
Роман за тинејџере
Роман за ученике 3. и 4. разреда
Роман за ученике 5. и 6. разреда
Роман за ученике 7. разреда
Роман за ученике 8. разреда
Средњошколски узраст
Српски језик

Пријава